Az óvoda reggel 6 órától 17 óra 30 percig lépcsőzetes munkakezdéssel illetve befejezéssel tart nyitva. (az óvodai feladatok ellátásához igénybe vehető heti időkeret 50 óra, mely indokolt esetben megnövelhető Kt. 24. §. (4) bek.)


Nevelési év

 

A nevelési év szeptember 1-től augusztus 31-ig tart, mely két részből áll:
Szeptember 1-től május 31-ig szorgalmi idő (foglalkozási időszak)
Június 1-től augusztus 31-ig összevont (nyári élet)

A nyári zárás időpontját a fenntartóval egyeztetve nevelési évenként szabályozzuk .
A zárás időpontjáról a szülőket minden év január 31-ig tájékoztatjuk.
A zárás ideje alatt a szülők kérésére a gyermekek elhelyezését más, soroksári ügyeletes óvodában biztosítjuk.

A nevelés nélküli munkanapok száma évente szükség esetén kerülnek meghatározásra, mely 5 napnál nem lehet több, erről a szülőket 2 héttel az esedékes időpont előtt tájékoztatjuk.